Afbeelding

School switch!

Ik liet er een tijdje geleden al iets over vallen. Ik ben veranderd van school. Of eerder van studierichting. En veranderd is ook weer een beetje verkeerd gezegd, het is eerder terug gegaan naar het vorige. Even wat meer uitleg:
De kriebels om terug vroedkunde te gaan studeren waren zo groot dat ik het echt niet meer kon negeren. Ondertussen ben ik iets meer dan 2 weken, bijna 3, weer terug bezig met deze richting. Eens kijken hoe me dat bevalt (no pun intended).

Zwanger en naar school
De keuze om toch naar school te gaan dit jaar, ook al is er een kindje op komst was voor mij niet zo moeilijk om te maken. Na al zo lang thuis te zitten (sinds maart 2015) was ik echt wel toe aan iets om te doen en ook aan wat afleiding. Nu ik ermee bezig ben merk ik wel dat het redelijk waar is, maar ik ben zo gelukkig met wat ik doe dat ik dat er graag bij neem. Weer naar school gaan was een van de beste beslissingen in tijden.

WP_20150929_11_09_02_Pro

Toch weer vroedkunde?
Het is niet zo dat ik lager onderwijs geen leuke opleiding vond. Integendeel. Ik amuseerde me heel er op stage en de lessen waren – voor zover lessen dat kunnen zijn – best interessant. Maar dat was niet de opleiding die ik absoluut wilde doen toen ik van het middelbaar kwam. En het bleef knagen dat ik mijn droom opgaf.
Ik heb de beslissing om weer te starten niet alleen gemaakt. Mentaal was het heel wat om weer naar de gezondheidszorg te gaan. Maar ontelbare gesprekken met vrienden maar ook mijn fantastische psychologe en zelfs mijn leergroepbegeleider uit de opleiding BALO hebben me doen inzien dat ik voor mijn droom moet blijven gaan. Anders ga ik er altijd spijt van blijven hebben en mezelf verwijten dat ik het niet heb aangedurfd.

En verder?
Mijn parcours zal zeker niet vlekkeloos zijn, daar ben ik van overtuigd. Maar ik ben wel blij met wat ik doe, ik stop er mijn hart en ziel in en ik zal er wel komen. Maar op mijn eigen tempo. Van een ding ben ik wel zeker, en dat is dat ik gelukkig ben op de plek waar ik nu zit.

Lieve groetjes,

Aislynn

Advertenties
Afbeelding

Examenopdracht: Religie, zingeving en levensbeschouwing

Voor het vak RZL kregen we de opdracht op een paper te schrijven. We moesten aan de hand van de lessen die we hebben gekregen 3 levensvragen formuleren en deze uitwerken. Hieronder het resultaat van het werk dat ik de afgelopen weken heb gedaan. Morgen moet ik deze paper indienen en ik heb geen idee of ik het goed heb gedaan. Maar ik ben toch een tikkeltje trots op wat ik heb gedaan.

Dit zijn samenvattingen van gesprekken en mailconversaties met verschillende personen, aangevuld met informatie die ik op het internet heb gevonden. Dus uiteraard zal dit niet exact overeenkomen met de visie van één bepaald persoon.

WP_20141027_11_31_26_Pro

Inleiding

Voor het schrijven van deze paper koos ik er bewust voor om niet voor alle informatie uit boeken te halen of enkel het internet te raadplegen. Ik wilde op zoek te gaan naar mensen die me zelf wilden vertellen waar zij voor staan. Ik wilde van hen persoonlijk horen hoe zij denken over de vragen die ik heb uitgekozen om te behandelen.

Op deze manier kon ik echt met hen in gesprek gaan en mijn eigen horizon ook nog wat verbreden. Eigen ervaringen zijn erg persoonlijk en kunnen door niemand op dezelfde manier beleefd worden. Ook is het moeilijk om deze exact weer te geven of na te vertellen. Maar zulke ervaringen en concrete voorbeelden uit het leven van mensen kunnen vaak heel goed verduidelijken waar een bepaald standpunt of bepaalde visie vandaan komt.
Uiteraard heb ik ook enkele internetbronnen geraadpleegd om toch mijn antwoorden wat meer te staven en om zeker te zijn dat de informatie die ik verkregen heb correct is.

Door in gesprek te gaan met mensen van verschillende geloofsovertuigingen kon ik een beter beeld krijgen van wat hun religie precies inhield. Deze gesprekken beperkten zich dan ook niet tot enkel de vragen die ik had voorbereid maar gingen veel dieper in op de religie en op andere onderwerpen die op de een of andere manier toch weer konden teruggekoppeld worden op de onderwerpen waardoor ik hier een vollediger beeld over kreeg.

Ik heb ook het gevoel om hier op het gebied van persoonlijke ontwikkeling veel heb aan gehad en zo mijn eigen visie over de onderwerpen heb kunnen aanvullen. Door het werken aan deze taak zijn er dan ook kleine wijzigingen gekomen in mijn eigen visie omdat ik antwoorden ben tegengekomen die voor mij veel logischer leken of die perfect aansloten bij mijn eigen antwoord.

Vraag 1: Waarom is er jaloezie?

Inleiding:
Ik heb voor deze vraag gekozen aan de hand van het filmpje “balance”. De mannetjes wilden allemaal de doos bemachtigen en wilden hier wel ver voor gaan. Het kon hen niet echt schelen dat er iemand over de rand viel. Dit zette me aan het denken over waarom er jaloezie is in de wereld.

Eigen visie:
Persoonlijk ervaar ik ook wel eens jaloezie. In tegenstelling tot wat we in het filmpje zagen gaat dit bij mij niet snel over materiële zaken maar eerder over zaken gerelateerd aan mijn relaties op persoonlijke gebieden.
Over het waarom van jaloezie denk ik ook wel eens regelmatig na, vooral op de momenten dat ik deze emotie ervaar. Ik denk dat deze altijd al aanwezig is geweest, niet alleen bij de mens maar ook bij dieren. Mensen hebben altijd al de drang gehad om te hebben wat een ander heeft. De mens is gericht op status en op hebben. De waarden die ertoe doen zijn vervaagd, de mens is niet meer echt bezig met liefhebben van naasten. Als je daartegenover kijkt naar dieren willen zij ook het territorium en de prooi van anderen. Zij gaan ook niet kijken naar wat beter is voor anderen, zeker als die anderen niet behoren tot hun eigen familie. Ik denk dat je hier heel gemakkelijk een vergelijking kan maken in het gedrag en dan kan zien dat het er altijd in gezeten heeft.

Het Christendom:
Mensen verdragen niet dat anderen het beter hebben dan zij. Dit egoïsme is van alle tijden. Al is dit niet nodig, ieder heeft zijn eigen talenten en men zou net blij moeten zijn voor elkaar dat ieder uniek is en dingen op zijn eigen manier bereikt.

 1 Korintiërs 3:3
3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?

  • “Jaloers” is een woord dat wordt gebruikt om aan te tonen dat we hetgeen een ander wil ook graag willen hebben. Iets wat we zelf niet hebben. Dit type jaloezie is een zonde en past niet bij een Christen.

 Hebreeën 13:5
5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.

  • Je moet tevreden zijn met wat God je heeft gegeven. God zal ons namelijk nooit laten stikken en nooit achterlaten. Jaloezie wil zeggen dat je niet tevreden bent met wat je hebt gekregen.

God heeft de mens geschapen op een manier dat ze tevreden moeten zijn. Jaloezie is geen eigenschap die van God afkomstig is. Jaloezie en hebzucht zijn vergelijkbare begrippen. God staat voor liefde, in zijn 10 geboden staat dat hebzucht juist helemaal niet goed is. Hij zegt dan ook dat de mens zich moet afkeren van jaloezie en tevreden moet zijn met wat hij heeft gekregen.

En toch is God zelf jaloers. Dit is echter volledig anders te interpreteren:

Exodus 20:4-5
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten.

  • God is niet jaloers omdat een ander heeft wat hij wil hebben maar omdat de mens aan een ander geeft wat hem toebehoort. Dit gaat dan over verafgoding, het erkennen van andere godheden dan hij.

Het Paganisme:
Jaloezie is iets wat je ondervind als je iets heel graag hebt, maar bang bent om het kwijt te geraken, is van jou, je wilt het gevoel, het vertrouwelijke niet kwijt of niet delen met een ander. Maar ook,  je bent niet blij met waar je zelf staat, wat je tot nu toe bereikt hebt, en als je dan ziet dat andere het beter hebben door minder te doen frustreert dat wel eens en ben je dus jaloers op het feit dat zij iets meer of op een andere manier hebben. Dit is niet nodig maar het zit al in de mens van voor hij geëvolueerd was tot de vorm waarin hij nu het recht heeft om te mogen bestaan.

De Islam:
Allah heeft elke mens anders geschapen. Maar jaloezie hoort daar niet bij. Mensen willen meer en meer en zo is er jaloezie gekomen. Je mag je niet slecht voelen bij het geluk van anderen. Je moet juist zelf gaan nadenken over wat je zelf zou kunnen doen om dat ook te bereiken of te verkrijgen op een eerlijke manier. Je moet altijd dankbaar zijn met wat je hebt. Er zijn namelijk altijd mensen die het slechter hebben dan jijzelf. Maar de situatie waarin je je nu bevind moest misschien gebeuren om verder te gaan. En als je je nu in een slechte situatie bevind zal dat nog wel beteren. Je moet mensen die het slechter hebben dan jij helpen en dan zal je zelf ook geholpen worden als je dat nodig hebt.

Het Boeddhisme:
Jaloezie kan alleen ontstaan als omdat je naar bepaalde dingen verlangt. Als de mens minder zou verlangen naar wat een ander heeft zou er minder jaloezie zijn maar dit heeft men zelf in de hand. Dit werkt ook omgekeerd, als er geen jaloezie was kon men ook nergens naar verlangen. En zou men ook nergens naar streven. Dit gaat dan om gezonde jaloezie.

Conclusie:
Iedereen heeft ongeveer dezelfde visie over wat jaloezie is en waarom jaloezie bestaat. Overal komen de aspecten van het hebben wat een ander heeft terug. Het Christendom heeft ook nog een andere tak aan bod laten komen, namelijk de jaloerse God, die ik niet duidelijk kon plaatsen in andere religies.

Vraag 2: Wat maakt materialisme zo belangrijk?

Inleiding:
Het verhaal van An heeft me over dit onderwerp doen nadenken. Hier heb ik nooit eerder bij stil gestaan maar nu vraag ik me wel af waar de waarde die mensen hechten aan materialen vandaan komt. Deze vraag is voor mij wel tweeledig. Vooral emotionele waarde komt dan al snel naar boven, maar ook andere voorwerpen, de mens kan de dag van vandaag niet meer zonder. Om deze reden ben ik naar twee verschillende antwoorden op zoek gegaan die naar mijn gevoel toch aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Eigen visie:
Ik denk dat iedereen steeds meer en meer wil omdat dit gewoon beschikbaar is. En hoe meer verschillende opties er op de markt komen of beschikbaar zijn hoe meer mensen gaan willen hebben.
Hiertegenover staat dat mensen ook herinneringen gaan koppen aan voorwerpen. Om deze reden kunnen ze er nog moeilijker afstand van doen. Het zullen ook de voorwerpen met een emotioneel gekoppelde boodschap die men over het algemeen als het meest dierbaar zal beschouwen.

Het Christendom:
De mens wil alles hebben tegenwoordig, men denkt dat het geluk daarin zit. Maar dat valt te betwijfelen. Omdat men zo verblind is door al de mogelijkheden en alle dingen die ons binden aan het materiële verliezen we uit het oog wat eigenlijk het belangrijkste is. Men ziet niet meer dat geld en voorwerpen alleen tijdelijk een goed gevoel geven en verder niets voor ons kunnen betekenen. Geluk moet je namelijk zelf maken.
Ooit sprak iemand bij het overlijden van zijn vader: “We hadden hem zo veel willen geven, maar eigenlijk hebben we zelf veel teruggekregen”. Dit ging dan over alle materiële steun die ze wilden geven maar alle liefde die ze in de plaats terug krijgen. En dat is ook waar God voor staat. Liefde, die voorwerpen nooit zal kunnen vervangen.
De emotionele waarde van voorwerpen daartegenover zit in heel kleine dingen. Dat gaat niet over financiële waarde en die voorwerpen zijn onvervangbaar. Men is liever heel dure voorwerpen kwijt dan kleine prullen met een emotioneel verhaal achter.  Het verhaal dat hier achter zit is onvervangbaar. Spullen worden gekocht met geld en zijn om deze reden wel vervangbaar.

Het Paganisme:
Mensen hechten veel belang aan voorwerpen omdat ze deze ofwel gekregen hebben van iemand speciaal, dit gaat dan over emotionele waarde, ofwel hebben er zelf heel hard voor moeten vechten of werken om deze te verkrijgen en op die manier weten ze dan dat deze niet zomaar tot hun zijn gekomen.
Je kan wel zeggen dat je zonder voorwerpen met emotionele waarden ook de herinneringen kan ophalen, maar het brein werkt met bepaalde dingen zoals geuren, kleuren, enzovoort een grote reactie ontketenen. Voorwerpen laten je bepaalde herinneringen veel sneller ophalen dan je zomaar uit jezelf zou kunnen doen.
Je weet de waarde van het geld te hanteren, als je zelf weet dat het geld niet zomaar binnen stroomt maar wel zomaar weg stroomt leer je de dingen die je ermee koopt beter in hun waarde te laten, dit moet dan niet meteen gaan over luxueuze materialen.

De Islam:
Er is veel te bieden aan mensen, ze zien dingen bij elkaar en men wil deze dingen dan ook hebben. Mensen willen meer en meer maar vaak is het onnodig. Het nieuwste van het nieuwste is vaak bijvoorbeeld niet nodig, maar omdat het kan wil men het ook. Mensen in deze tijd hebben veel te veel en weten niet meer wat ze willen en wat ze nodig hebben. Samenkomen met vrienden en gewoon gezellig op café gaan op een vaste dag in de week komt bijna niet meer voor, vooral onder de jongeren. Dat heeft moeten plaatsmaken voor technologie en materialisme.
Voorwerpen kunnen ook een emotionele waarde hebben, voor herinneringen. Zonder deze voorwerpen zijn de herinneringen er nog steeds, maar deze verwateren veel sneller. Over het algemeen hechten mensen tegenwoordig meer waarde en belang aan voorwerpen dan aan elkaar. Terwijl het eigenlijk moet zijn dat je liever geluk ervaart met je geliefden dan dat je cadeaus en voorwerpen hebt.

Het Atheïsme:
Er zijn verschillende mogelijkheden waarom mensen veel waarde hechten aan bepaalde voorwerpen. Dit kan zijn of om een bepaalde status uit te stralen. Maar evenzeer gewoon omdat ze er gelukkig van worden om bepaalde voorwerpen te bezitten, verzamelen, …. Of omdat ze vroeger iets nooit hebben gehad en dat nu eindelijk hebben kunnen verkrijgen. Dure voorwerpen kunnen belang krijgen door het werk dat erin stak om het voorwerp te verkrijgen.
Bij andere voorwerpen is het mogelijk dat er een emotionele band wordt gevormd. Ook deze kan financieel worden bekeken omdat het van onbetaalbare waarde is. Het voorwerp is namelijk niet meer te verkrijgen. Het is eerder een soort afspraak of ongeschreven regel.  tussen mensen om emotioneel belangrijke voorwerpen in ere te laten, ook al zijn deze financieel niet veel waard. Dit om elkaar het noodzakelijke aan gedachten goed te laten behouden. Mensen hebben een hulpmiddel of medium nodig om herinneringen op te kunnen halen en om de ervaring die gekoppeld is aan die herinneringen intenser te maken.

Het Agnosticisme:
Mensen zijn vandaag de dag gefixeerd op het hebben van een zo goed mogelijk leven met zo veel mogelijk spullen. Het liefst nog het beste van het beste. Men denkt niet meer zo veel na over een eventueel leven na de dood en de mentaliteit van “nu of nooit” heerst nu meer dan ooit. Veel mensen zien eigendommen ook al een teken van macht en proberen dat op die manier meer te vergaren. Veel mensen proberen met voorwerpen ook een leegte op te vullen, zoals een gebrek aan echte vriendschap of liefde. Dit kan nooit volledig vervangen worden maar het idee hierachter doet al veel.
De emotionele waarde die mensen aan voorwerpen geven is heel belangrijk. Je mag de menselijke geest niet onderschatten. Herinneringen kunnen verdrongen worden maar het bekijken of aanraken van een voorwerp kan deze heel krachtig terug naar boven halen.

Conclusie:
Er zijn misschien wel kleine verschillen binnen de verschillende antwoorden, maar ik denk dat over het algemeen wel een duidelijke lijn te zien is. Mensen hebben spullen nodig, voor hun eigen comfort en omdat ze er niet meer zonder kunnen maar evenzeer om de gedachten aan het verleden levendig te houden.

Vraag 3: Wat is er na de dood?

Inleiding:
Het filmpje met de ballon die werd doorgegeven heeft me aangezet om na te denken over dit onderwerp. Het is sowieso al iets waar ik regelmatig over nadenk, maar nu had ik ook echt een reden om uit te zoeken wat anderen hier over denken en wat in verschillende geloofsovertuigingen de meningen zijn over wat er is na de dood.

Eigen visie:
Ik geloof in een leven na de dood, maar ik twijfel er nog aan of dat hier op aarde is of op een andere plek. Ik geloof wel dat er ooit een ander plek is die bezocht kan worden waar de voorouders leven. Hierin volg ik bepaalde paganistische stromingen die het hebben over het Zomerland. Het lijkt me onmogelijk dat je opeens stopt met bestaan dus er moet wel iets gebeuren met je bewustzijn en je ziel. De meest logische verklaring die ik dan kan bedenken is het voortleven op een andere manier.

Het Christendom:
Het antwoord op deze vraag is heel moeilijk te geven. Niemand is er ooit geweest die ons nu kan komen vertellen hoe het is na de dood. Er is wel een mooi beeld dat Jezus ons heeft gegeven in zijn tijd hier bij ons. Hij vertelde over de hemel als een oord van vrede waar liefde de bovenhand heeft. God is liefde. En als God liefde en barmhartigheid is, dan zal iedereen, van welke overtuiging dan ook zijn plaats wel vinden in de hemel. Enkel als iemand liefde volledig afwijst kan hij eventueel terecht komen waar het kwade heerst. Maar zo zijn er niet veel. Als we naar de verrijzenisverhalen luisteren dan vinden we heel veel verwijzingen naar het bestaan van een plaats om te vertoeven na de dood. Hoe meer je Jezus leert kennen en naar zijn verhalen luistert, hoe meer je ook overtuigt geraakt dat deze plaats er echt is. Al zou deze plaats op een bepaalde manier ook op aarde te bereiken moeten zijn. Dit moet je echter zelf zo maken. Geloof zowel in God en Jezus, als in de hemel geeft de mensen kracht. Niet alleen om het leven uit handen te geven en over te gaan maar evenzeer om verder te leven nadat een geliefde is heengegaan. Zo is er het idee dat de overledene verder leeft in het huis van de vader waar plaats is voor velen.

De Islam:
Na dit leven is er nog een leven in het paradijs. De fouten die een mens maakt in zijn leven worden in een boek geschreven. De goede dingen komen in een ander boek. Aan het einde van het leven worden deze boeken gewogen. Als het overwegend goed is wat je hebt gedaan ga je naar het paradijs, in het andere geval ga je naar de hel. Elke moslim moet sowieso een tijdje naar de hel om te boeten voor de fouten die hij heeft gemaakt in zijn leven maar na de boetedoening gaat hij alsnog naar het paradijs. Anders gelovigen gaan ook sowieso naar de hel. Zij kunnen ook nog in het paradijs komen als ze zich daar bekeren en boete hebben gedaan voor het vereren van de verkeerde god. Ongelovigen kunnen nooit uit de hel komen. Zij hebben nooit het bestaan van een god erkent en daar moeten ze voor eeuwig voor boeten.

Het Paganisme:
Binnen het paganisme zijn vele stromingen en lang niet iedereen is het op elk vlak met elkaar eens. Zo ook over de vraag “wat is er na de dood?” Dit zijn een aantal veel voorkomende visies en antwoorden.
Veel paganisten, maar niet allemaal, geloven in een leven na de dood. De plek waar dan naartoe gereisd wordt, wordt over het algemeen het Zomerland genoemd maar deze kan ook vele andere namen hebben. Hier wordt de overledene dan herenigt met eerder overleden vrienden en familie. Het valt ergens een klein beetje te vergelijken met de hemel die de Christenen kennen.
Andere paganisten geloven in reïncarnatie en wedergeboorte, al dan niet in dezelfde vorm als het leven nu is. Sommigen geloven terug te komen als wie ze nu zijn, anderen geloven terug te komen als wie ze in dit leven eigenlijk verdienden te zijn. Dit is dan gebaseerd op het geloof in karma.
En dan zijn er nog de paganisten die geloven dat het een combinatie is van deze twee. Zij geloven dat je een aantal keer moet geleefd hebben om je hele ziel te zuiveren of totdat je karma zo zuiver is dat je het verdient om door te gaan naar het Zomerland.

Het Boeddhisme:
Er volgt wedergeboorte, al moet dat niet onmiddellijk volgen op de dood. Ook is dat niet per se in de levensvorm die op dit moment aangenomen is. Dus niet bepaald als mens. Maar je blijft wel doorleven. Energie (en dus ook levensenergie) kan niet gemaakt of vernietigd worden dus deze energie moet ergens naartoe. Het kan evengoed zijn dat deze energie terug komt als het waaien van de wind of het stromen van een rivier.

Het Agnosticisme:
Geen idee wat er is na de dood. Er worden zo veel verhaaltjes verteld, maar dat is allemaal ongeloofwaardig. Al moet er wel ergens iets zijn. Er gebeuren veel te veel dingen die niet verklaard kunnen worden door de wetenschap. Maar het idee van een hemel en een hel is veel te veel in een hokje geplaatst om echt op die manier te kunnen bestaan. In ieder geval mag het hopelijk een goede plek zijn die er is, als het aan de andere kant even slecht is als op veel plaatsen op aarde kan er misschien maar beter niets zijn.

Conclusie:
Elke geloofsovertuiging heeft zijn eigen verhaal over wat er gebeurd na de dood. Er zijn soms wel raakvlakken maar de verhalen kunnen nooit parallel naast elkaar gelegd worden. Sommige geloofsovertuigingen geven anders gelovigen of ongelovigen nog een kans om zich te bekeren of om zich te bewijzen, anderen maken geen onderscheid en nog anderen tolereren alleen gelovigen in hun hemel. Daar tegenover staan dan de overtuigingen die geloven in een nieuw leven op aarde.

Bronvermelding:

Personen:

La Chapelle, J. (2015, Januari). Diaken in de Katholieke kerk te Houthalen-Oost. (D. Oyen, Interviewer)
Malenge, J.-B. (2014, November). Katholieke priester in Kinshasa. (D. Oyen, Interviewer)
Oyen, M. (2014, November). Katholiek. (D. Oyen, Interviewer)
Akdag, O. (2014, December). Moslim. (D. Oyen, Interviewer)
Akdag, S. (2014, December). Moslim. (D. Oyen, Interviewer)
Bolla, C. (2014, December). Paganist. (O. Dorien, Interviewer)
Coninx, E. (2014, November). Apatische Agnost. (D. Oyen, Interviewer)
Holtackers, M. (2015, Januari). Agnost. (D. Oyen, Interviewer)
De Weer, J. (2014, December). Atheïst. (D. Oyen, Interviewer)
Jacobs, H. (2015, Januari). Atheïst. (D. Oyen, Interviewer)
Meuwissen, M. (2015, Januari). Atheïst. (D. Oyen, Interviewer)
Schreurs, G. (2015, Januari). Atheïst. (D. Oyen, Interviewer)
Paesen, G. (2014, December). Boedhist. (D. Oyen, Interviewer)

Internet:

Bayt, A. (1995-2014). Ziektes van de ziel… Jaloezie. Opgehaald van al-islam.org: http://www.al-islam.org/nutshell/files/hasad-nl.pdf
le Cocq d’Armandville, J.-P. (2014). Dood Eenvoudig. Opgehaald van doodeenvoudig.nl: http://www.doodeenvoudig.nl/bibliotheek/verderlezen/
Nederlands Heidendom. (sd). Opgehaald van nederlandsheidendom.net: http://www.nederlandsheidendom.net/
PFI. (2013). Opgehaald van Pagan Federation International Nederland: http://nl.paganfederation.org/
Risallah.com. (2004, Juni). Opgehaald van risallah.com: http://www.risallah.com/
The Bible has anwsers! we’ll find them for you! (sd). Opgehaald van Got Questions?org: http://www.gotquestions.org/

Literatuur:

Willibrordvertaling. (1995). De Bijbel. Katholieke Bijbelstichting ‘s-Hertogenbosch.

Zo, dit was mijn paper. Er zit ongelofelijk veel werk in, en ik zit dan ook niet meteen te wachten op negatieve commentaren. Ik ben wel benieuwd wat jullie er van vinden en of de meningen en visies die ik heb neergeschreven overeenkomen met die van jullie.

Lieve groetjes,

Aislynn

 

 

Afbeelding

Het is 2015, klaar of niet!

 

2015

Misschien moet ik toch maar eens beginnen met een paar doelen voor mezelf op te stellen dit jaar. Ik heb dit jaren niet gedaan omdat ik me aan de voornemens die ik maakte toch nooit hield. Een nieuw jaar, een nieuwe poging!

* Minder suiker consumeren
Ik ben al best wel lang bezig met onderzoeken waar er overal suiker in zit. En hoeveel dan. Het was even schrikken om te zien dat dit zowat alles is wat er in de winkelrekken ligt! Ik weet van mezelf dat ik echt veel suiker tot me neem en dit moet toch eindelijk een beetje aan banden gelegd worden. Zo ga ik bijvoorbeeld mijn uiterste best doen om in februari een maand suikervrij te eten. Of me dat gaat lukken is een andere vraag maar ik ga het in elk geval proberen.

2015ReadingChallenge

* Meer boeken lezen
Ik zag eind vorige maand deze afbeelding al verschillende keren voorbij komen op sociale media. Ik had hem toen al opgeslagen op mijn telefoon omdat ik het wel geweldig vond om te zien, en omdat het echt wel iets voor mij leek. Nu zie ik hem ook op verschillende blogs voorbij komen en op die manier heb ik ook de herkomst kunnen vinden. Klik hier om naar de oorspronkelijke site te gaan.

* Herinneringen bewaren
Ik heb opnieuw gemerkt dat ik aan het einde van het jaar niet meer goed weet wat er allemaal is gebeurd. Dit jaar wil ik dat anders doen. Leuke momenten, uitspraken, foto’s, … wil ik allemaal bewaren op een leuke plek. Hier moet ik wel nog iets voor verzinnen. Ideeën zijn altijd welkom trouwens. Op deze manier kan ik op het einde van het jaar leuk terugkijken op de afgelopen tijd.

_MG_7457

* Meer leuke dingen doen met vrienden
De laatste tijd heb ik heel veel leuke mensen leren kennen. Met hen heb ik mooie dingen kunnen doen al. Maar ook met vrienden die ik al langer kende heb ik mooie momenten beleefd. Dat wil ik in 2015 nog meer gaan doen. Leuke uitstapjes, etentjes, shoptripjes en gewoon bankhangen of spelletjes spelen. Ik kijk er nu al naar uit om dingen te doen met vrienden en natuurlijk met alle mensen die ik nog ga leren kennen en waarmee ik mijn kennissenkring ga uitbreiden!

* Meer bloggen
Ik ben in 2014 begonnen met deze blog en heb toch al een paar mooie artikels geschreven, al zeg ik het zelf. Ik heb ook al heel lieve reacties gekregen, mooie woorden van jullie, en dat zou ik graag nog meer doen. Uiteraard doe ik dit niet voor de reacties maar vooral omdat ik het leuk vind en mezelf er wat in kwijt kan, maar toch zou ik het fijn vinden om wat meer online te krijgen. Nu is het een beetje een warboeltje geweest met veel pauzes tussen de verschillende artikels. Maar dat hoop ik dit jaar een beetje te vermijden door vaker te posten.

DSCN0816

* Nog wat meer inspanning doen voor school
Misschien hier toch een kleine nota over maken. Het is niet zo dat ik nu nog niets deed voor school, maar het kan altijd een beetje meer. Vooral nu met stagevoorbereidingen, examens, taken, … Ik heb het gevoel dat het allemaal goed gaat maar nog beter kan. En natuurlijk moet ik mijn ouders een beetje tevreden houden met mijn goede voornemens, zodat ze zien dat ik niet alleen maar bezig ben met plezier maken en ontspannen, haha!

* Verder ontwikkelen met paaldansen
Als allerlaatste nog dit. Ik ben in september begonnen met paaldansen en vind het echt elke les leuker. Dat zou ik graag nog verder doen in 2015. Ik wil kijken waar ik naartoe kan hiermee en het lijkt me geweldig om nog heel veel nieuwe dingen bij te leren!

Als ik me hier allemaal aan kan houden ben ik heel erg blij. Dus ik ga het hier lekker bij laten. Misschien dat het dit jaar dan eindelijk eens lukt!

Gelukkig nieuwjaar!

Lieve groetjes,

Aislynn

 

Afbeelding

Kennismaken met de stageschool

Vanmorgen stond ik met toch wel wat zenuwen op. Ik heb best goed geslapen, maar toch zat er een soort onrustigheid in mijn lijf. Vandaag was immers de dag dat ik voor het eerst naar mijn stageschool moest. Enkel om kennis te maken en het papierwerk in orde te brengen nu. Niet zo een zware opgave zou je zeggen. Maar toch, dan ken je mij nog niet!

Ik voelde me ook gewoon niet helemaal voorbereid om zo vroeg al op stage te trekken. Ja, we hebben op school wel enkele voorbereidende lessen gehad. Maar zonder duidelijke opdracht en leerdoelen die uit onszelf moeten komen vind ik het toch heel spannend om nu al te gaan. Even zien hoe het begin gaat. Daarna zal het wel allemaal loslopen (hoop ik dan toch)!

Untitled

Ik had wel het geluk dat ik niet alleen naar de school moest, met twee sta je toch altijd een stukje zekerder in je schoenen. Dus heel veel dank aan mijn klasgenootje, die een hoop van mijn zenuwen al heeft afgenomen. (We gaan dat super doen op stage daar!)

Eenmaal op de school werden we heel hartelijk ontvangen. De hele school straalde ook warmte uit. Erg fijn om te ervaren! We moesten even wachten op de directeur, maar we waren dan zelf ook te vroeg aanwezig. (Onder het motto “beter te vroeg dan te laat”)
We kregen een duidelijke uitleg over wanneer we aanwezig moesten zijn en mochten vragen stellen als we die hadden. Ik voelde me eigenlijk meteen op mijn gemak gesteld en begon me zelfs af te vragen waarom ik zo zenuwachtig was geweest. Dat bleek (uiteraard) nergens voor nodig!

Zo, na deze introductie op de school kijk ik er best wel naar uit om maandag met mijn stage te beginnen. Iedereen die we tegenkwamen was al heel erg vriendelijk, dus dat komt wel helemaal in orde!

Groetjes,

Aislynn

 

 

Afbeelding

Taalportfolio #1

Voor het vak “Oriëntering op Taal” hebben we de opdracht gekregen een taalportfolio bij te houden. Dit gedurende onze hele opleiding van 3 jaar. Ik heb besloten om het hier bij te houden. Mijn blog is iets wat ik altijd en overal kan raadplegen moest ik het nodig hebben. En het is persoonlijk voor mij, het geeft aan hoe ik verder ook ben.

Dit zullen niet de meest interessante artikels worden om te lezen, maar ze zijn dus bedoeld voor mezelf en mijn persoonlijke ontwikkeling op gebied van taal, om een meer taalcompetente leerkracht te worden en mijn visie op taal te ontwikkelen. Zoals mijn docent al zei, elke leerkracht is een taalleerkracht, de hele dag door. Taal is heel belangrijk, en ik hecht er veel waarde aan. Maar dus, voor wie hier totaal geen interesse in heeft, de taalportfolio-artikelen zullen altijd dezelfde titel en tags hebben (voor mij gemakkelijk om terug te vinden en voor jullie gemakkelijk om over te slaan).

DSCN0485

De 13 doelstellingen:
* Gesprekken voeren met leerlingen +/-
* Het beoordelen en toegankelijk maken van teksten ?
* Mondeling opdrachten geven
* Schriftelijk vragen en opdrachten formuleren
* Een uiteenzetting geven met schriftelijke ondersteuning
* Een schriftelijke evaluatie geven
* Vertellen +/-
* Voorlezen +/-
* Gesprekken voeren +/-
* Een presentatie houden met schriftelijke ondersteuning
* Schrijven +
* Lezen +
* Innoveren en professionaliseren ?

Een doelstelling waarvan ik van mezelf vind dat ik deze al goed beheers:
Lezen
Waarom?
Lezen is iets wat ik altijd heel graag gedaan heb. Als ik me verveel (lees: niets te doen heb) zal ik dan ook heel snel grijpen naar een boek, dit in verschillende genres. Ook toen ik klein was las ik al heel veel. Toen ik net leerde lezen kon het voor mij niet snel genoeg gaan. En het verbaasde dan ook niemand dat ik op de leeftijd van 7-8 jaar boeken las zoals Harry Potter en andere boeken van dit niveau. Maar ook online lees ik zeer veel (Blogs, websites, informatie, ontspanning, …).

Een doelstelling waarvan ik van mezelf vind dat ik ze nog niet goed beheerst, waar ik nog aan moet werken:
Een presentatie houden met schriftelijke ondersteuning
Waarom?
Tegenover andere volwassenen een doel verdedigen zorgt bij mij voor veel stress. Ik heb het moeilijk om nog goed uit mijn woorden kom als ik alleen sta tegenover een groep. Ook tegenover 1 volwassene heb ik het moeilijk om een punt te verdedigen als het om iets heel belangrijk gaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een mondeling examen. Vooral als dat het enige evaluatiemoment is voor een bepaald vak. (Hier tegenover heb ik – gelukkig – dan weer geen probleem om tegen een groep kinderen te spreken.)
Het gedeelte over schriftelijke ondersteuning is minder een probleem. Dit gedeelte van de presentatie kan ik namelijk op voorhand voorbereiden, waardoor ik mezelf kan kalmeren en uitgebreid de tijd kan nemen om alles uit te zoeken.
Dit is dus een punt waar ik heel hard aan wil gaan werken, aangezien ik weet dat dit heel belangrijk wordt in mijn toekomst als leerkracht.

Als je tot hier bent geraakt, alvast bedankt voor de interesse in mijn schoolverloop! Er komt in de toekomst dus nog meer van dit aan. Dan zal er niet meer zo een intro aan vooraf gaan, want waarom zou ik ook in herhaling vallen. En als je besluit om dit niet te willen volgen, niet getreurd. Er komen nog genoeg andere artikelen aan!

Lieve groetjes,

Aislynn

 

Afbeelding

Mijn naam is … en mijn hobby’s zijn … .

Het schooljaar is nu officieel bezig, de klassen zijn ingedeeld, heringedeeld en dan mocht ik nogmaals van klas wisselen – blijkbaar is het niet de bedoeling dat je stage loopt in de school waar je moeder lesgeeft – en nu kom ik ook eens met een artikel over hoe het is.

DSCN0816

Zoals ik net al zei, het schooljaar is reeds begonnen. Maar erg veel les heb ik nog niet gehad. Een keertje leergroep in de ene klas, een keertje PEW in een andere klas. Helemaal relaxed om je eerste week door te komen.

Deze week is een ander paar mouwen. “Maar” 2 vakken op een dag, maar de vakken duren elk 3 uur achter elkaar. Niet erg bevorderlijk voor de concentratie van een warhoofd als ik. Maar dat zullen we er maar bij nemen zeker? De lessen op zich klinken best interessant, nu is het afwachten of het inderdaad zo gaat zijn.

Nog even over het begin van deze week. De klas kende elkaar net, vorige week hebben we ook al 1 lesje samen gezeten. Daarom was een voorstelrondje toch nog even aan de orde. Heel erg cliché, je naam en leeftijd, je hobby’s en dan ook nog waarom je voor de richting gekozen hebt. Leuk, dat is volgens mij nog steeds de snelste manier om mensen te leren kennen in je klas. En aangezien we toch een hele tijd samen gaan zitten is dat wel zo fijn! (Lijken allemaal erg leuke mensen trouwens!)

Veel meer kan ik hier niet over zeggen. Ik kan alleen maar hopen dat het allemaal zo interessant en leuk wordt als het nu lijkt, en dan gaan we dat goed doen allemaal!

Lieve groetjes,

Aislynn

 

 

Afbeelding

Inschrijven in de KHLim

Het is gelukt! Nog eens iets schrijven, meteen nadat het is gebeurd zodat ik niet moet beginnen met mezelf te verontschuldigen voor het lang na datum zijn van de gebeurtenissen die ik hier beschrijf. (Maar zo komen er wel nog een aantal posts aan, die ik dus klaar heb staan maar iedere keer vergeet online te zetten.)

DSCN0816

Gisteren heb ik dus de knoop doorgehakt. Ik ga weer studeren.
Ik wordt leerkracht in het lager onderwijs. Als alles goed gaat uiteraard.

Best spannend eigenlijk, zo inschrijven op een nieuwe school.
Ik had al een aantal jaar achter de rug in Leuven, maar dit is weer iets helemaal anders. En eerlijk gezegd, als het niet zo was dat een vriendin ook ging studeren had ik het niet gedaan. Echt niet.

Wat hield me dan tegen? Wel, het idee dat ik hier ook nog eens in zou kunnen falen. Want zo voelt het dat ik de vorige opleiding niet heb kunnen afmaken. Als was dit door een samenloop van omstandigheden, ik mag niet ontkennen dat het gewoon erg zwaar was.

DSCN0818

Maar nu is het dus officieel, ik heb me ingeschreven. Vol met nieuwe motivatie.
Ik kan opeens al bijna niet meer wachten tot het nieuwe jaar begint!

15 september is het zo ver!
Wens me succes!

Lieve groetjes,
– een gemotiveerde student –

Aislynn